Disclaimer

Disclaimer Horlogerie amsterdam,inschrijving KVK nummer 77216466 hierna te noemen Horlogerie amsterdam, verleent u hierbij toegang tot www.horlogerie.amsterdam (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Horlogerie amsterdam behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Beperkte aansprakelijkheid Horlogerie amsterdam spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Horlogerie amsterdam. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Horlogerie amsterdam. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Horlogerie amsterdam nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. Auteursrechten Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Horlogerie amsterdam. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Horlogerie amsterdam, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Overig Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. **www.horlogerie.amsterdam is op geen enkele wijze verbonden aan de fabrikant. Alle merknamen en handelsmerken zijn eigendom van de fabrikanten en worden louter gebruikt ter identificatie.** **www.horlogerie.amsterdam has no affiliation with the manufacturer. All brand names and trademarks are the property of their respective owners and are used for identification purposes only.**

Meer weten over onze horloges en accessoires?

Neem contact op voor advies of meer informatie

0